Bilder

 

Velkommen til oss!

Velkommen til oss!
Vi selger flere typer traktorer, inkl. Deutz-Fahr traktorer
2020 modell Deutz-Fahr 6175
Traktorene kan levers med og uten frontlaster, front-PTO og fronthydraulik (også elektronisk). Her, fra venstre: 6175.4 TTV, 6120 TTV
Deutz-Fahr kan også leveres i svart på modeller med 6 sylindre. Her: 2020 modell 6175 TTV
På grøfting - hver høst er Petro Tracken ute på oppdrag (gule klumpen der)
Lamborghini R6 190 VRT med gravehjul og skjær for tilbakefylling av massene. Også utstyrt med automatisk styring og utskriving av grøftekart
Lamborghini R6 190 VRT med spesial-lakket graver
Lamborghini R6 190 VRT med hydraulisk gravehjul
Lamborghini R6 190 VRT
Petro Tracken på grøfting
Petro Tracken på grøfting
Manuell flismåking
Det er også prøvd kjedegraver, men etter vår mening er ikke kjedegraveren tilfredsstillende for norske forhold
Gammel Muir Hill (serie 3) med gravehjul
Bakfeste for gravehjul under produksjon
Bakfeste klart for montering av gravehjul